W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić Ci, jak przetwarzamy Twoje dane.
Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie
Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania ze Serwisu zarejestrowanego pod adresem: glazurastrzelin.pl
Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest:
P.H.U. „GLAZURA” Józef Bartnik 57-100 Strzelin ulica Brzegowa 22a NIP: 9140000039.
To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: admin@glazurastrzelin.pl
Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie – zostały nam przekazane przy rejestracji na stronie serwisu oraz ewentualnie później, poprzez uzupełnienie Profilu i korzystanie z Serwisu, poczty
elektronicznej oraz z portali internetowych.
Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
• zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;
• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
• udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
• Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu;
• dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu e-mail nie są konieczne do wykonania umowy ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji;
• na naszych stronach możemy używać technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
• przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury;
• przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
• przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne
Podstawą przetwarzania danych jest ta właśnie umowa.
Twoich dane osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest dostarczanie do Państwa przesyłek, ewentualnie
usługodawcom obsługującym funkcjonowanie Serwisu oraz podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe.
W przypadku gdy towaru, który Państwo zamówiliście nie mamy w Naszym magazynie, Państwa dane mogą zostać przekazane bezpośrednio do producenta lub podmiotu, który wyśle towar bezpośrednio do Państwa tylko po to aby towar dotarł do Państwa możliwie jak najszybciej.
Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
Możesz to zrobić wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych.
Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych przysługują Tobie następujące prawa:
• prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów,
• prawo do żądania od nas, aby Twoje dane zostały przeniesione do innego administratora danych;
• prawo do wydania danych;
• prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych – jeśli uznasz, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, ale nie krócej niż przez 5 lat co wynika z ustawy o rachunkowości.
W niektórych przypadkach czas ten będzie wydłużony celem umożliwienia nam świadczenia profesjonalnej obsługi pogwarancyjnej.
Niezależnie od powyższych terminów Państwa dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat.
Dane osób, które podały swoje dane, ale nie dokonały zakupu usuwane są w terminie 12 miesięcy.