Po zerwaniu starej drewnianej podłogi okazało się, że betonowe podłoże jest bardzo nierówne i nie trzyma poziomu. Nowe pokrycie chciałbym ułożyć z płytek ceramicznych, ale jak wyrównać podkład przy możliwie niewielkiej warstwie wyrównującej? Czy np. nałożenie kilku warstw kleju do płytek będzie dobrym rozwiązaniem?

Użycie kleju do płytek jako warstwy wyrównującej nie jest dobrym rozwiązaniem na większej powierzchni, a materiał jest drogi. Lepiej użyć specjalnych zapraw wyrównujących, ale przy znacznych nierównościach na dużej powierzchni konieczne będzie wykonanie jednolitego, nowego podłoża. Trzeba przy tym pamiętać, że tradycyjne cementowe podkłady podłogowe powinny mieć grubość przynajmniej 2,5 cm (w najcieńszym miejscu), jeśli będą związane ze starym podłożem lub 3,5 cm, jeśli układane są na warstwie izolującej, np. z papy, folii czy też na nieoczyszczonym z lepiku podkładzie. Do wykonania cieńszych warstw wyrównujących (od 1 cm), należy użyć specjalnych zapraw do podkładów podłogowych, dostępnych w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą. Układane są w ten sam sposób, jak tradycyjne jastrychy cementowe i zacierane ręcznie lub maszynowo. Alternatywnie można zastosować podkłady samopoziomujące, ale przy ich układaniu trzeba zapewnić sprawne i szybkie dostarczanie materiału, który nie może zacząć twardnieć przed pokryciem całej powierzchni. Warto też zeszlifować większe wypukłości i wstępnie zaszpachlować wgłębienia dzięki czemu uzyska się bardziej równomierną grubość podkładu na całej powierzchni.

Jastrych szybkowiążący Rapidur® M5 747
Wzbogacona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do prac terminowych.
Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C40-F6 po 28 dniach
Grubość warstwy: 10-100 mm
Czas użycia: ok. 3-4 godziny
Ruch pieszy: po 12 godzinach
Układanie płytek: po około 24 godzinach
Kruszywo: 0-4 mm
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Nadaje się na podłogi ogrzewane
Również do nanoszenia pompą
Szpachla wyrównawcza z trasem AMT 468
Stabilna, szybkowiążąca, cementowa, szara zaprawa szpachlowa do wygładzania i napraw powierzchni ścian i podłóg z betonu, tynku, murów, jastrychów. Szczególnie jako tynk wyrównawczy oraz warstwa tworząca spadki w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach.
Zawiera tras reński
Grubości warstw: 2-20 mm, do 30 mm na niewielkich powierzchniach (< 1 m²)
Czas użycia: ok. 45 minut
Ruch pieszy: po ok. 6 godzinach
Układanie płytek: po około 12 godzinach
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Wylewka samopoziomująca 3-50 mm Sopro FLOOR WS 3.50
Cementowa, szybkowiążąca, masa samopoziomująca do wyrównywania powierzchni pod wszelkie okładziny podłogowe w pomieszczeniach. Również do nanoszenia pompą. Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu mikrocementów (technologia Mikrodur®).
Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.  
Spełnia wymagania CT-C30-F6 zgodnie z normą PN-EN 13813 
Wytrzymałość na ściskanie: 30 N/mm2, na zginanie 6 N/mm2
Do warstw o grubości od 3-50 mm
Znakomite właściwości robocze
Również do nanoszenia pompą
Nadaje się także na podłogi ogrzewane
Bardzo dobra rozpływność 
Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS
W pomieszczeniach, na podłogi

 Więcej informacji: www.soprofloor.pl